نازنین ساز

نازنین ساز

نازنین می سازدشان
آرزویِ دستهایِ کوچک و توانایش
بافتن رویاهای توست به حقیقت
آرزویش رسیدن عاشقانه توست به آنچه هدف می‌پنداری اَش
آرزویش لبخند توست به هرچه در دل می‌پرورانی اَش
آرزویش حال خوب توست به هر چه فرصت می انگاری اش!

مقوایی

مقوایی

کاغذ ها را بر دوش هم مسئول نشانده ایم. مقوایی با ضخامت مناسب به نام خانه ی شکلات ها و دم نوش ها آماده شده، که پیراهن به خلاقیت و زیبایی آراسته اند. جعبه های مقوایی با حسی خوب و شوری از جنس طبیعتِ عاطفه مان، جانشان را خانه ی آرامش کرده اند، تا شکلات ها و دم نوش ها مسئولیتشان را بارها و بارها در خلوت با هم مرور کنند. بیدار کردنِ جانِ جانِ میل کننده ی شکلات ها و دم نوش ها رسالت بزرگشان است، زیر سقف مهربانی آسمان.

چوبی

چوبی

مونتاژ جعبه های چوبی ما با بهترین کیفیت ساخت، در محیطی پاکیزه، با حال خوب انجام می شود. خانه های چوبی باید به آرامش و زیبایی آراسته باشد. هر جعبه را بنا بر، باری که بر دوش دارد به خطی زیبا از شعری فاخر می آراییم، تا برای هدایای ویژه ی شما در مناسبت ها آماده شوند. سرور تولدها، جشن های دورهمی، بزرگ داشت روزهای مهم و نامگذاری شده. ما آنچه در ذهن شما نقش بسته را با کمک ایده هایی نو به واقعیت نزدیک می کنیم.