بقچه پیچ

جعبه های چوبی آراسته شده به شعر را، با دستهایمان بر هم بسته ایم، قطعه به قطعه، دقیق و پاکیزه. شکلات ها و دم نوش ها را با دقت بر دل جعبه ها نشانده ایم، چون خاطره ای معطر و شیرین از بازی های کودکی. جعبه های چوبی در رنگ های متنوع، درون کیسه های پارچه ای آرام می گیرند، کیسه هایی که از یاد آوری خانه های قدیمی در خاطرات ما به شوق می آیند. ما به احترام بقچه های مادربزرگ که از سفیدی و عطر زندگی سرشار بود، کیسه های پارچه ای مان را بقچه پیچ می خوانیم. به هر رنگ و به هر عددی که شما بخواهید، با مهری بزرگ به سمت شما روانه خواهند شد، فقط صدایشان کنید!

photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۷-۲۷-۵۷photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۷-۲۷-۴۷photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۷-۲۷-۳۷photo_۲۰۱۷-۰۶-۲۴_۱۷-۲۸-۰۲

بالا