پاکتی

خانه ی شعر است قلبشان،
رقص نور است بر چشمانشان،
تا تو آسوده پیدایشان کنی و عاطفه ات را با شکلات ها قسمت کنی!

 

برای مشاهده انواع شکلات های پاکتی و خرید، اینجا کلیک کنید . . .

بالا