تارت شکلاتی قیفی

برای پذیرایی خاص با طعم جدید
ما شکلات‌ها را
با مربا می نوازیم
و در قصه ی سلامتیِ قیف های نونی می پیچیم.
شما می توانید در کنار خاطره ای که با عزیزانتان بر زمان می سازید،
طعمی جدید و سلامت را به یادگار ببرید.

Share
بالا