تارت شکلاتی مارمالاد

از میوه های فصل، در آبتنی های شیرین، قاب عکسی به نام مارمالاد ساختیم. و آن ها را در شگفتی پوشش های شکلاتی پنهان کردیم تا آنزمانکه دندان شما پوسته ی شکلاتی را ترک داد شورِ شیرین میوه ها فضایتان را شکرپوش کند.

[huge_it_portfolio id=”8″]

Share
بالا