تک

جعبه چوبی – تک عددی
جعبه تک عددی – ابعاد جعبه ۷x7cm

جعبه یادگاری کد 133 دوعددی

جعبه های یادگاری ما، پبراهن رنگ به رنگ به تن کشیدند و با طرحهایی شاد و زیبا چشم انتظار به دعوت جشنها و مهمانی ها بسته اند. شکلاتها با خود می گویند :

داستان بهترین خاطره را زیر لب و قصه را مهرباناانه در صندوقچه ی شکلاتی قلبشان نگه میدارند.
هر طرح و یا نوشته ای که بر رویای شما بنشیند، بر روی جعبه ها نقش میگیرد.
جعبه های یادگاری در تولد ها می درخشند و شکلاتها با ضربانی از شادی و عشق قلبشان را هدیه میکنند.
در دور همی ها برای ماندگار شدن آن شب قصه خوان زیر لب، با مهمانان به خانه شان می روند.
جعبه های یادگاری مهم ترین شب عاشقان را زینت میدهند به عشق، که رسالت شکلاتها پراکندن مهربانی است.
برای جعبه های یادگاری شما میتوانید شکلات ها را تکی یا دوتایی نزدتان بخوانید.

[huge_it_portfolio id=”10″]

بالا