جعبه های چوبی

مونتاژ جعبه های چوبی ما با بهترین کیفیت ساخت، در محیطی پاکیزه، با حال خوب انجام می شود. خانه ی چوبی شکلاتهای وگان باید به آرامش و زیبایی آراسته باشد. هر جعبه را بنا بر، باری که بر دوش دارد به خطی زیبا از شعری فاخر می آراییم، تا برای هدایای ویژه ی شما در مناسبت ها آماده شوند. سرور تولدها، جشن های دورهمی، بزرگ داشت روزهای مهم و نامگذاری شده. ما آنچه در ذهن شما نقش بسته را با کمک ایده هایی نو به واقعیت نزدیک می کنیم. شکلات ها را در فضایی آرام با طنین موسیقی در بسته ها جای می دهیم، آنها را برای سفارشاتی که شما در زمان و تعداد مشخص می خواهید، آماده می کنیم. گاهی گُلها را نیز به درخواست شما فرا می خوانیم و در تاریخی که مشخص کردید به همراه شکلاتها با پیک برایتان ارسال می کنیم.

[the-post-grid id=”1074″ title=”جعبه های چوبی”]

بالا