ده تایی (بسته بندی پاکتی)

در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند

من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند

عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی

عشق داند که در این دایره سرگردانند

 جلوه گاه رخ او دیده من تنها نیست

ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند

photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۹-۰۵-۱۵

Share
بالا