دوازده تایی

جعبه چوبی – دوازده عددی
a. جعبه دوازده عددی ساده – کد ۱۱۲

جعبه مربع ساده کد 112 دوازده عددی

 

b. جعبه دوازده عددی کار شده طرح ساعت – کد ۱۰۹

جعبه ساعت کد 109 دوازده عددی

 

c. جعبه دوازده عددی کار شده طرح میخواهمت – کد ۱۱۳

جعبه مربع میخواهمت کد 113 دوازده عددی

 

d. جعبه دوازده عددی ساده مستطیل – کد ۱۱۱

جعبه مستطیل ساده کد 111 دوازده عددی

 

e. جعبه دوازده عددی نعنا در دو طبقه ۶عددی – کد ۱۰۶

جعبه نعنا کد 106 دوطبقه شش عددی

 

f. جعبه دوازده عددی انار – کد۱۰۴

جعبه انار کد 104 دوازده عددی

 

g. جعبه دوازده عددی نوروز

photo_2017-03-26_22-21-47

بالا