دوتایی

جعبه چوبی – دو عددی
جعبه دو عددی

جعبه یادگاری کد 135

جعبه های چوبی دو عددی میتوانند پس از میل کردن شکلات برای فلش مموری و یا هر آنچه شما در خلاقیت ذهن می پرورانید استفاده شوند. شکلاتها مهربانانه می خواهند که جعبه ها را جایی قرار دهید تا برق چشمهای شما را نوازش کنند. روح شکلاتهای عاشق در کنار شما، نشسته بر جعبه ها زنده می ماند تا زمانیکه شما بخواهید.

 

[huge_it_portfolio id=”9″]

بالا