روزهای گرم عاشقی در راهه…

❤️ شوکول جان
با جان عاشق و بی دل تر از همیشه در انتظار شوق عاشقانه ی شما مژه بر پنجره می ساید تا مهر دلی را به دلی برساند.
دل عاشق شوکول جان گرمای عشق را بر جان شما می نشاند…
لحظه خود را با اندیشه ی عاشق شوکول جان پررنگ تر و زیباتر کنید..
جای عاطفه ی قلب شما بر جعبه های ما خالی است ، منتظرتان هستیم❤️

Share
بالا