شکلات قهوه

قهوه را با دانه های آسیاب شده اش بر دلِ مهربانِ شکلات ها می ریزیم، آنتی اکسیدان ها بر زیباترین جایگاه می نشینند و فریادشان شادیست. کافئین که به میان می آید چربی ها را می سوزاند و هشیاری را افزایش می دهد. ما با منیزیم و پتاسیم دوست می شویم در محیط جدید. آن ها قند خون را بالا می برند و میل به خوردن را کاهش می دهند. مصرف شکلات قهوه میل کننده شکلات را از آلزایمر دور می کند و موجب نشاط و کاهش وزنش می شود.

Share
بالا