شکلات گل سرخ/بادام هندی

آجیلی که خیلی تلاش کرده شبیه کلیه ها باشد جانش را خُرد می کند تا در دل شکلاتها جای گیرد و در بدن انسان تکامل یابد. بادام هندی با لهجه یا بی لهجه، مقابل سنگ های صفراوی می ایستد و با بدنی سرشار از کلسیم و منیزیم به مهمانیِ استخوان ها می رود. دوست صمیمی قلب است و در کنار گل سرخ آرامش را سخاوتمندانه هدیه می کند.

Share
بالا