از کجا بخریم

 هدیه دادن لذتش ماندگارِ
ماندگاریش گاهی بزرگ تر از هدیه گرفتنه،
مخصوصن اگه با عشق و مهر آماده بشه
می تونه یه رویداد رو تا سالها از یه خاطره تغذیه کنه!

ورود

بالا