کوکی

طعمِ شیرین باز نواختی دارد از آن دورهای کودکی

شاید همان نشاطِ گمشده ای باشد که در آن قصه ی ساده جا ماند…

و حالا در این آشوب که “بزرگسالی” می خوانیمش
آه می گوییم و عطرش را بر جان می کشیم.
شیرینی ها تازگی می بخشند،
قصه می گویند، انتخابشان کنیم!

برای خرید کوکی های ما اینجا کلیک کنید . . .

Share
بالا