کادوهای مناسبتی


هدیه دادن لذتش ماندگارِ
ماندنگاریش گاهی بزرگ تر از هدیه گرفتنه،
مخصوصن اگه با عاشق و مهر آماده بشه
می تونه یه رویداد رو تا سالها از یه خاطره تغذیه کنه!

کادوهای مناسبتی را اینجا ببینید . . .

Share
بالا