انواع شکلات ها

انواع شکلات ها

تخته ای

  "تخت جایگاه بزرگان است" شنیدم که شکلات ها بر گوش هم می خواندند. و با انگشت تورا نشان می دادند سایه ای بر صورتت خوابیده بود، هوشیاری بر نفس هایت می رفت و می آمد یکیشان فریاد کرد : بر تخت بزرگی نشستم. به کنارت آمد و بر رویا روان شد.   برای خرید اینجا کلیک کنید . . . …
انواع شکلات ها

پاکتی

خانه ی شعر است قلبشان، رقص نور است بر چشمانشان، تا تو آسوده پیدایشان کنی و عاطفه ات را با شکلات ها قسمت کنی!   برای مشاهده انواع شکلات های پاکتی و خرید، اینجا کلیک کنید . . . …
بالا