تارت ها

تارت ها

تارت شکلاتی قیفی

برای پذیرایی خاص با طعم جدید ما شکلات‌ها را با مربا می نوازیم و در قصه ی سلامتیِ قیف های نونی می پیچیم. شما می توانید در کنار خاطره ای که با عزیزانتان بر زمان می سازید، طعمی جدید و سلامت را به یادگار ببرید. …
تارت ها

تارت شکلاتی مارمالاد

از میوه های فصل، در آبتنی های شیرین، قاب عکسی به نام مارمالاد ساختیم. و آن ها را در شگفتی پوشش های شکلاتی پنهان کردیم تا آنزمانکه دندان شما پوسته ی شکلاتی را ترک داد شورِ شیرین میوه ها فضایتان را شکرپوش کند. [huge_it_portfolio id="8"] …
تارت ها

تارت شکلاتی مغزدار

میوه های خشک و مغزها را گرد هم آوردیم و در کاسه ی تارت شکلاتی مان نشاندیم. دلشان را به نوایی خوش آراستیم تا آن زمان که به چشمهای شما می نگرند، شوق دیدنتان نم دیدگانشان باشد. تارت های شکلاتی در انتظار خطابه ی شما هستند. [huge_it_portfolio id="6"] …
بالا