دسرها

دسرها

دسر کیوی

ما کیوی های خوش عطر و زیبا را حلقه به حلقه کنار هم مینشانیم و برای میزبانی از مهربانی های شما در پوششی از شکلات قرار می دهیم .  دوستان دیگرمان بعد از ایامی طولانی که ما را دیدند اعتراف کردند که هنوز طعم دسرها بر جانشان مانده است.  دسرهای شکلاتی ما ویژه ای برای میزبانی خاص شما در مهمانی ها هستند. …
بالا